‘NAGG I NELL. DESPRÉS DE BECKETT’

Reportaje multimedia de la obra teatral de Laura Sanchis para la compañía Perros Daneses.